Nytt fra NSF fom 01.01.2017

Startkort:

Det vil ikke bli utdelt startkort fra klubben slik vi har vært vant til.
Startkortet må du selv hente ut fra din brukerkonto hos https://minidrett.nif.no/
Er du medlem av flere klubber, påse at du printer ut korrekt startkort.
Et tips er å laste ned startkortet som en pdf fil, og legge denne på mobilen.
Finner du feil eller mangler i startkortet, meld dette asap til leder i klubben.

Terminliste:

Terminlisten ligger nå live hos NSF.
Linken Terminliste i Hovedmenyen viser alle stevner i
Møre og Romsdal Skytterkrets.

Linken Resultater i Hovedmenyen viser resultater fra stevner arrangert i
Møre og Romsdal Skytterkrets.

Vil du søke på stevner i andre kretser, eller finne feks stevner med FinFelt,
benytt DENNE linken.

Alle listene vil oppdatere seg automatisk etterhvert som det kommer inn endringer/resultater.

Mathias Høstmark Sæter tok sølvmedalje i norgesmesterskap i feltskyting i Larvik i slutten av juli 2013. Mathias gjorde det knallgodt i konkurranse med skyttere fra hele landet og ble nest best i juniorklassen med sine 94 poeng i finfelten, bare ett poeng bak vinneren. Mathias hadde også et godt forsprang ned til tredjemann på lista. Fra før har Mathias to bronsemedaljer i NM felt. Elin Høstmark tok 11. plass i kvinneklassen i både grovfelt og finfelt i år.

Krav om politiattest i Molde Pistolklubb (MPK).

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I MPK blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med: Jarle Bjølverud telefon: 47842779

Jarle Bjølverud har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn.

Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Innhenting av politiattest er gratis. Innhenting på en-to-tre:
1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Jarle Bjølverud sender søknaden til politiet.
2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Jarle Bjølverud. MPK skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen Styret i MPK

Ønsker du å få mer ut av skytetreningen din? Da kan NSFs nye klubbhefter være noe for deg! NSF har utviklet to nye klubbhefter isamarbeid med Anne Grethe Jeppesen (rifle) og Christer Magnusson (pistol). Heftene fokuserer på grunnteknikk og oppbygging av skytestillinger. I tillegg vil dufå mange gode øvelser for innlæring av teknikk og konkrete forslag på treningsøkter.Vi håper at heftene blir tatt godt imot i klubbene, og blir et nyttig verktøy itreningsarbeidet. Heftene koster kr 100 pr stk, og kan bestilles hos Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. er et eget hefte for pistol og rifle, så husk å informere om hvilken gren duønsker.

Skyte historikk i Norge.Skyting mot skive er en idrett med lange tradisjoner i Norge. Bergenserne var tidligst ute med å organisere skytesporten her i landet. Det Bergenske Skydeselskap ble stiftet i 1769. I Oslo ble Kristian Augusts Venner stiftet i 1810.

I 1861 ble forgjengeren til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, nemlig Centralforeningen for Utbredelse av Legemsøvelser og Vaabenbrug, stiftet. Det er viktig å legge merke til at skyting er en av de idrettene som først ble organisert og kom med i den organiserte idretten i Norge.

De første miniatyrskytterlagene ble stiftet allerede før år 1900. De ble svært ofte kalt salong-skytterlag etter den våpentypen de brukte, nemlig salonggeværer. Oslo Sportskyttere ble stiftet i 1912 og tok seg av de skytterne som drev med lerdue, hjorteskyting og pistolskyting. I begynnelsen var det også dette laget som organiserte den internasjonale deltagelsen i disse grenene. Den internasjonale deltagelsen på riflesiden ble organisert av Det frivillige skyttevesen DFS.

I 1923 ble det stilt krav om at de nasjonale forbund som ville delta i internasjonale mesterskap måtte være medlem av den Internasjonale Skytterunion (ISU/UIT). Et slikt medlemskap var vanskelig for DFS, da de fant at dette lå på siden av deres formål. Det ble derfor opprettet en ny organisasjon for å arbeide med norsk representasjon i internasjonale mesterskap. Den nye organisasjonen fikk navnet Norsk Avdelig av den Internasjonale Skytterunion, NAIS, og ble stiftet i 1925.

Etter hvert ble det flere lag som utelukkende hadde lerdue, hjorteskyting og pistolskyting på programmet. Dette resulterte i at Norges Sportskytterforbund ble stiftet i 1925. Miniatyrskytterlagene sluttet seg i 1929 sammen til Norges Miniatyrskytterforbund. Denne organisasjonens arbeid var rent nasjonalt og hadde ingen representasjon utenlands.

I 1946 ble det nåværende Norges Skytterforbund stiftet ved en sammenslåing av de nevnte organisasjonene NAIS, miniatyrskytterforbundet, sportskytterforbundet og Skyteutvalget i Arbeidernes Idrettsforbund. Etter denne reorganiseringen dekker Norges Skytterforbund alle de skytegrener hvor det kjempes om internasjonale mesterskap og titler innen rifle, pistol, lerdue og viltmål.

Nasjonalt er forbundet tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. Internasjonalt er Norges Skytterforbund tilsluttet International Shooting Sport Federation (ISSF), den Europeiske Skytterkonfederation (ESC) og Nordisk Skytter Region.